Skočiť na hlavný obsah

Účtovníctvo, mzdy, poradenstvo

Kvalita, precizita, spoľahlivosť

Naša účtovnícka kancelária v Leviciach Vám ponúka:

Našou špecializáciou a náplňou práce je poskytovanie komplexných účtovníckych služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

 • Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov SR
 • Zavedenie účtovnej agendy (posúdenie východiskovej situácie, návrh metodiky spracovania dokladov)
 • Kontrolu dokladov
 • Spracovanie dokladov a evidencie v zmysle zákona 289/1995 Z.z.
 • Vedenie mzdovej evidencie a personalistiky
 • Komunikácia s daňovými orgánmi a inštitúciami sociálneho zabezpečenia
 • Vypracovanie knihy jázd
 • Vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov
 • Vedenie evidencie DPH
 • Zostavovanie mesačných prehľadov a zostávuctovnictvo Levice
 • Sledovanie salda záväzkov a pohľadávok
 • Vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie
 • Vypracovanie podkladov pre odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
 • Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • Poradenstvo pri minimalizácií daňových účinkov transakcií, ktoré klient realizuje
 • Ročná účtovná závierka
 • Asistencia pri vykonávaní auditu

Spracovanie miezd

Mnohí klienti z finančného hľadiska uprednostňujú formu externého spracovania miezd. Spracovanie miezd za celý mesiac trvá orientačne dva až tri dni. Z tohto dôvodu je omnoho hospodárnejšie využiť naše služby ako investovať do mzdového pracovníka /mesačná mzda + odvody za zamestnávateľa/ .
 • spracovanie miezd na základe dodaných podkladov
 • vyhotovenie výkazov pre všetky poisťovne /mesačné, štvrťročné, ročné, štatistické výkazy, zasielanie elektronicky/
 • príprava bankových príkazov:
  • - k úhrade miezd vrátane zrážok
  • - k úhrade do všetkých poistných fondov
  • - k úhrade dane zo mzdy
 • zastupovanie v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade počas kontrol

Ekonomické a poradenské služby

 • Asistencia pri zakladaní nových spoločností
 • Založenie spoločnosti (vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a ostatných potrebných dokumentov), zriadenie živnosti, komunikácia s Obchodným registrom Okresného súdu a s Živnostenským úradom
 • Príprava materiálov na uloženie do zbierky listín
 • Asistencia a zastupovanie pred orgánmi daňovej kontroly, kontroly Sociálnej poisťovne
 • Daňová optimalizácia
 • Finančné plánovanie a rozpočty
 • Vypracovanie podnikateľského plánu, finančného plánu, plánu nákladov a výnosov a plánu cash flow
 • Poradenstvo pri rozvoji podnikateľskej činnosti
 • Vypracovanie finančno-ekonomických analýz pre potreby klienta v rámci jeho spolupráce s finančnými inštitúciami resp. obchodnými partnermi
 • Výkazníctvo a reporting
 • Vypracovanie prieskumov a analýz a podľa požiadaviek klienta
 • Prezentácie ekonomických ukazovateľov a výkazov pre tretiu stranu podľa požiadaviek klienta
 • Zabezpečovanie platobného styku
 • Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
 • Vypracovanie rôznych zmlúv: kúpno-predajné , prevod nehnuteľnosti, sprostredkovateľské, mandátne a iné

Daňové priznanie fyzickej osoby

Daňové priznanie v Leviciach. Ročne spracúvame veľké množstvo daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. daňové priznanieKu každému z našich klientov pristupujeme individuálne, pretože každý klient má inú štruktúru dosahovaných príjmov.

V rámci našich služieb Vám ponúkame:

 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov zo závislej činnosti) už od 15 €,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (rôzne príjmy podľa § 5-8 zákona o dani z príjmov) už od 35 €,
 • zdaňovanie zahraničných príjmov,
 • spracovanie zákonom predpísanej evidencie pri zdaňovaní formou paušálnych výdavkov už od 15 €,
 • spracovanie zákonom predpísanej evidencie pri príjmoch z prenájmu už od 15 €,
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov v cene za spracovanie daňového priznania,
 • navrhnutie optimálnej formy zdaňovania príjmov fyzickej osoby v cene za spracovanie daňového priznania alebo v závislosti od okolností už od 10 €.
 • vypracovanie výpisu z daňového priznania do Sociálnej poisťovne v cene za spracovanie daňového priznania (týka sa typu B daňového priznania).

Ste príliš zaneprázdnený alebo ste mimo územia Slovenskej republiky? Nevadí, Vaše daňové priznanie dokážeme spracovať bez osobného stretnutia. Skontaktuje sa s nami cez e-mail a na všetko potrebné sa Vás spýtame. Ak budeme mať kompletné informácie, spracujeme Vám daňové priznanie a v elektronickej forme Vám ho zašleme na Váš e-mail. Stačí ho už len podpísať a doručiť na daňový úrad.